برچسب: گروه سیاست

نشست علمی منشاء چالش‌های میان ایران و آمریکا

اداره تعاملات بین‌الملل پژوهشگاه با همکاری گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی و موسسه حکمت جامعه المصطفی(ص)، نشست "بررسی تحلیلی منشا چالش‌های میان ایران و آمریکا" را برگزار می‌کند.

سیدکاظم سیدباقری

دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: فقه سیاسی دریافت رزومه:CV SayedBagheri پست الکترونیکی:  sbaqeri86@yahoo.com   سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی...

محسن مهاجرنیا

استادیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: فلسفه سیاسی دریافت رزومه: CV Mohajerniya پست الکترونیکی:  mohajernia@gmail.com    سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان...

عبدالوهاب فراتی

دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: جامعه‌شناسی سیاسی (روحانیت) دریافت رزومه: CV Forati پست الکترونیکی:  forati129@yahoo.com    سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع...

مسعود پورفرد

دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: جامعه‌شناسی سیاسی (روشنفکری) دریافت رزومه:  CV Pourfard پست الکترونیکی:‌  poor657@gmail.com      سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی