برچسب: گروه سیاست

سیدکاظم سیدباقری

دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: فقه سیاسی دریافت رزومه:CV SayedBagheri پست الکترونیکی:  sbaqeri86@yahoo.com   سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی...

محسن مهاجرنیا

استادیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: فلسفه سیاسی دریافت رزومه: CV Mohajerniya پست الکترونیکی:  mohajernia@gmail.com    سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان...

عبدالوهاب فراتی

دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: جامعه‌شناسی سیاسی (روحانیت) دریافت رزومه: CV Forati پست الکترونیکی:  forati129@yahoo.com    سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع...

مسعود پورفرد

دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: جامعه‌شناسی سیاسی (روشنفکری) دریافت رزومه:  CV Pourfard پست الکترونیکی:‌  poor657@gmail.com      سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع...

سیدباقری: انقلاب، شیفتگی به خدمت را نهادینه کرد

به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر، خبرگزاری شبستان با حجت الاسلام دکتر سید کاظم سیدباقری عضو هیات علمی و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه به گفت وگو نشست.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی