برچسب: گروه انقلاب

فعالیت‌های گروه مطالعات انقلاب اسلامی در راستای چهل سالگی انقلاب

در گفت‌وگو با دکتر محسن ردادی عضو هیأت علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی از چند و چون برنامه‌های این گروه اطلاع بیشتری کسب می‌کنیم.

کرسی علمی ترویجی “ماجرای جدایی حوزه و دانشگاه” برگزار می‌شود

گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی "ماجرای جدایی حوزه و دانشگاه" با ارایه آقای دکتر سلیمان خاکبان را روز دوشنبه مورخ 20 آذرماه جاری برگزار می‌نماید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی