برچسب: گام دوم

چرخش مدیریتی جوان‌گرایانه در انقلاب

«بیانیّۀ گامِ دوّمِ انقلاب» از زاویۀ استقرارِ «دولتِ جوانِ حزب‌اللهی»: در تازه‌ترین یادداشت مهدی جمشیدی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

اجتناب ناپذیری سبک مدیریت جهادی در توفیق مندی گام دوم انقلاب

در راستای برگزاری همایش «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی» برگزار شد: نشست علمی: “اجتناب ناپذیری سبک مدیریت جهادی در توفیق مندی...

تأملی در مبانی نظری تئوری‌های روابط بین الملل از دیدگاه آیت‌الله...

در راستای برگزاری همایش «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی» برگزار شد نشست علمی: تأملی در مبانی نظری تئوری‌های روابط بین الملل...

موضوع‌شناسی فساد اقتصادی و تبیین مصادیق آن

در راستای برگزاری همایش بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی، نشست علمی با عنوان "موضوع شناسی فساد اقتصادی؛ گامی نخست در بیانیه گام دوم" برگزار شد.

مشارکت ساختارمند و مردمی، راهبردی مهم در دهه پنجم انقلاب اسلامی

در راستای برگزاری همایش «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی»، نشست علمی “راهبردهای دهه پنجم انقلاب اسلامی” برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی