برچسب: کرسی

تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی

کرسی علمی- ترویجی: “تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی” برگزار کننده: گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی مدیریت اسلامی حوزه...

تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی

کرسی علمی ترویجی "تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی"، چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۹۸ به همت گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه و با همکاری انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

مرور مبانی محتوایی نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی

کرسی علمی ترویجی «مرور مبانی محتوایی نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی» توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری...

تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی

کرسی علمی- ترویجی “تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی” توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی مدیریت اسلامی حوزه علمیه برگزار می‌شود.

تجربه‌های عرفانی اهل بیت(ع)

کرسی علمی ترویجی “تجربه‌های عرفانی اهل بیت(ع)” توسط گروه عرفان پژوهشگاه با مشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی