برچسب: کرسی

کرسی علمی ترویجی بهره‌های اخلاقی از بیماری کرونا

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی با موضوع “بهره‌های اخلاقی از بیماری کرونا“ توسط گروه...

کرسی علمی ترویجی مسولیت کیفری ناشی از سرایط دادن بیماری‌های مسری

کرسی علمی ترویجی با موضوع “مسولیت کیفری ناشی از سرایط دادن بیماری‌های مسری“ توسط گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار میشود.

رنج و رهایی در عرفان اهل بیتی

برگزاری کرسی علمی ترویجی مجازی با موضوع “رنج و رهایی در عرفان اهل بیتی“ توسط گروه عرفان پژوهشگاه

ساختار مردم‌سالاری دینی؛ عامل موفقیت ایران در مواجهه با کرونا

کرسی آزاداندیشی (میزگرد علمی) مجازی با موضوع “جایگاه نظام‌های دموکراسی، اقتدارگرا و مردم سالاری دینی در مواجهه با بحران کرونا” برگزار شد.

کرسی ترویجی مجازی ادبیات داستانی و کرونا

به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه، کرسی علمی ترویجی با عنوان "ادبیات داستانی و کرونا (چیستی، چرایی و واکنش حداقلی)" به صورت مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی