برچسب: کرسی

تعامل مرجعیت با نهاد ولایت فقیه

کرسی علمی ترویجی تعامل مرجعیت با نهاد ولایت فقیه در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پیشتاز در عرصه کرسی های علمی...

بر اساس آمار ارائه شده از سوی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، پژوهشگاه در صدر دستگاه های برگزار کنند کرسی های ترویجی قرار گرفت.

دستور کار ۲۰۳۰ کشتی نجات دهنده بشریت نیست

کرسی ترویجی نقدی بر "دستور کار 2030 برای توسعه پایدار" با ارائه حجت‌الاسلام جهانیان در قم برگزار شد.

کرسی علمی- ترویجی رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی برگزار شد

کرسی علمی- ترویجی “رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی” توسط گروه مدیریت پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی مدیریت اسلامی و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

کرسی ترویجی تعامل مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه برگزار شد

کرسی علمی- ترویجی “تعامل مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه” توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

محبوب ترین

داغ ترین خبر