برچسب: کرسی علمی ترویجی

کرسی علمی ترویجی معنویت معطوف به عرصه‌های زندگی در گفتمان مقام...

حلقه تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای، کرسی علمی ترویجی معنویت معطوف به عرصه‌های زندگی در گفتمان مقام معظم رهبری" را در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر شهر مقدس قم برگزار می‌کند."

ارزش اخلاقی رضایت والدین برای شرکت کودک در پژوهش

گروه اخلاق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی ارزش اخلاقی رضایت والدین برای شرکت کودک در پژوهش" را در دفتر قم پژوهشگاه برگزار می‌کند."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی