برچسب: کانون اندیشه جوان

شرح بند «اخلاق و معنویت» در بیانیۀ گام دوم

متن تلخیص‌شدۀ درس‌گفتارِ مهدی جمشیدی دربارۀ بخشِ «اخلاق و معنویّت» از بیانیۀ گامِ دوّمِ انقلاب به صورت یادداشت ارائه گردید.

فراز و فرود مشروطه

همزمان با ۱۴ مرداد ماه سالروز صدور فرمان مشروطیت به معرفی کتاب جنبش مشروطه به قلم جناب آقای داریوش رحمانیان پرداختیم.

مردی که جهان را عوض کرد

پنجمین جلسه گفتگو گام دوم انقلاب اسلامی با حضور حضور دکتر سجاد صفارهرندی در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

نظریه ترمیدور درباره انقلاب رد شده است

چهارمین جلسه گفتگو گام دوم انقلاب اسلامی با حضور حضور دکتر سجاد صفارهرندی در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

وضعیت بغرنج اقامه دین در روزگار مدرن

سومین جلسه گفتگو گام دوم انقلاب اسلامی با حضور دانشجویان رشته‌های مختلف در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی