برچسب: کانون اندیشه جوان

مستند جستجوگر لوح تقدیر جشنواره عمار را دریافت کرد

مستند جستجوگر‌ اولین اثر مستند کانون اندیشه جوان در موضوع بررسی آرا و اندیشه‌های دکتر شریعتی، برگزیده جشنواره عمار شد.

سنت‌های دانشگاهی برآمده از پرسش‌های بزرگ و اساسی انسانی هستند

نشست «تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن» با حضور سید علی متولی امامی برگزار شد.

نشست ‌‌جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان...

به همت کانون اندیشه جوان نشست ‌‌جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان به صورت مجازی برگزار می‌‌شود

دشمن‌شناسی در دیدگاه مرحوم فرج‌نژاد یک رویکرد کاری است

نکوداشت مقام علمی و عملی طلبه مجاهد مرحوم محمدحسین فرج‌نژاد ابرقویی به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و کانون اندیشه جوان به صورت مجازی برگزار شد.

نکوداشت مقام علمی و عملی طلبه مجاهد محمدحسین فرج‌نژاد برگزار می‌شود

به همت کانون اندیشه جوان «نکوداشت علمی و عملی مرحوم محمد حسین فرج نژاد» به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی