برچسب: چلچراغ حکمت

عبداللهی: کتاب کالای اساسی فرهنگی جامعه است

در گفتگویی با دکتر مهدی عبداللهی به بررسی حضور پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران پرداختیم.

مأموریت کانون اندیشه جوان در بیان مقام معظم رهبری

قائم‌مقام کانون اندیشه جوان با اشاره به پیشنهاد تشکیل این کانون توسط مقام معظم رهبری عنوان کرد: تعبیر ایشان این بود که کانون، نقش شهید مطهری در تهران را ایفا کند.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی