برچسب: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تکلیف سیاسی‌از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی است

تکلیف سیاسی از منظر قرآن کریم نوشته حجت‌الاسلام محمد عابدی جدیدترین اثر گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه منتشر شد.

نشست جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشست جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

کم‌کاری در سبک زندگی قرآنی

کرسی علمی ترویجی “مبانی و اصول حاکم بر ارتباط با خلق در سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن کریم” برگزار شد.

مدال خادمی قرآن همچنان بر سینه گروه قرآن پژوهی خواهد ماند

در گفتگو با حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن جواهری مدیر گروه قرآن‌پژوهی فعالیت های این گروه علمی تبیین شد.

اهدای عضو از منظر فقهی

آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیات علمی پژوهشگاه در جدیدترین نوشتار خود به مقوله اهداء عضو از منظر فقهی پرداخته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی