برچسب: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

احیای اعتماد اجتماعی و خیرخواهی در دولت سیزدهم

هم‌اندیشی علمی با موضوع “شاخص‌های حکمرانی اسلامی در بازخوانی دولت سیزدهم” برگزار شد.

دولت سیزدهم سرمایه اجتماعی را افزایش داد

هم‌اندیشی علمی با موضوع “شاخص‌های حکمرانی اسلامی در بازخوانی دولت سیزدهم” برگزار شد.

دولت سیزدهم تجربه بهسازی را به انقلاب عرضه کرد

هم‌اندیشی علمی با موضوع “شاخص‌های حکمرانی اسلامی در بازخوانی دولت سیزدهم” برگزار شد.

شهید رئیسی مخلصانه در خدمت ولایت فقیه و مردم بود

هم‌اندیشی علمی با موضوع “شاخص‌های حکمرانی اسلامی در بازخوانی دولت سیزدهم” برگزار شد.

محبوبِ دلها

نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد رودگر عضو هیأت علمی گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی