برچسب: پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

ابوالقاسم رحیمی بالوئی

عضو گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: مطالعات تطبیقی انتقادی در حوزه کلیات منطق فهم دین حوزه...

سعید داودی

استادیار گروه قرآن شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: فقه و حقوق حوزه تمحض دوم: سبک زندگی در نهج‌البلاغه، مبانی و...

محمدعلی اردستانی

استادیار گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: مطالعات استنباطی فلسفه مطلق حوزه تمحض دوم: فلسفه عمل با رویکرد اسلامی...

بهرام دلیر

استادیار گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: اسرار عبادت دریافت رزومه:    CV Dalir پست الکترونیکی:  br.dalir@gmail.com   سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا...

علی فضلی

استادیار گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحض: فلسفه عرفان / نظری و عملی حوزه تمحض دوم:‌ روان‌ درمانی مبتنی...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی