برچسب: ولی محمد احمدوند

کتاب “معنویت و قدرت سیاسی” به چاپ رسید

تحلیل مجموعه عوامل و عناصری که می‌تواند به تشکیل، تحکیم و تلطیف قدرت سیاسی منجر شوند در کتاب معنویت و قدرت سیاسی" اثر ولی محمد احمدوند منتشر شد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی