برچسب: همایش فلسفه دین اسلامی

نشست علمی بررسی ارتباط و تعامل دین با هنر

هفتمین نشست ارائه مقاله همایش ملی فلسفه دین اسلامی با عنوان “بررسی ارتباط و تعامل دین با هنر” برگزار می‌شود.

نشست علمی بررسی نقش دلیل عقلی در تحقق ایمان

چهارمین نشست ارائه مقاله همایش ملی فلسفه دین اسلامی با عنوان “بررسی نقش دلیل عقلی در تحقق ایمان” برگزار می‌شود.

نشست علمی بررسی انتقادی منشا دین در نگاه داوکینز

سومین نشست ارائه مقاله این همایش با عنوان “بررسی انتقادی منشا دین در نگاه داوکینز” با ارئه حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا شاکرین برگزار می‌شود.

نشست‌های علمی ارائه مقالات همایش ملی فلسفه دین اسلامی

قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه با همکاری برخی نهادهای علمی و فرهنگی کشور، سلسله نشست‌های ارائه مقالات همایش فلسفه دین اسلامی را برگزار می‌نماید.

نشست علمی فطرت در فلسفه دین علامه طباطبایی

دومین نشست ارائه مقاله همایش فلسفه دین اسلامی با عنوان “فطرت در فلسفه دین علامه طباطبایی و جایگاه آن در تبیین نظریه‌های معنای زندگی” برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی