برچسب: همایش عرفان اهل بیتی

روش‌شناسی مطالعات معنوی بر اساس آموزه‌های قرآنی

کرسی علمی- ترویجی توسط گروه عرفان پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

راستی آزمایی عرفان اسلامی در پرتو تعالیم وحیانی

در راستای برگزاری همایش ملی عرفان اهل بیتی(ع)،‌کرسی علمی ترویجی مجازی توسط گروه عرفان پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی راستی آزمایی عرفان اسلامی در پرتو تعالیم وحیانی

در راستای برگزاری همایش ملی عرفان اهل بیتی(ع)، ‌کرسی علمی ترویجی توسط گروه عرفان پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

تجربه‌های عرفانی اهل بیت(ع)

کرسی علمی ترویجی “تجربه‌های عرفانی اهل بیت(ع)” توسط گروه عرفان پژوهشگاه با مشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.

اصول و مولفه‌های سیر و سلوک در آموزه‌های حضرت فاطمه(س)

کرسی علمی ترویجی “اصول و مولفه های سیر و سلوک در آموزه‌های حضرت فاطمه(س)” توسط گروه عرفان پژوهشگاه با مشارکت معاونت پژوهش جامعه الزهرا(س) برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی