برچسب: هشت هزار ساله

معرفی کتاب شاعر هشت هزارساله!

در گفت‌وگو با محمدحسن شاهنگی مدیر گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان از کم و کیف کتاب «شاعر هشت هزارساله!» (سیری در افکار و اشعار احمد عزیزی) به قلم دکتر مرضیه دانیالی باخبر شدیم.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی