برچسب: نوشتار

تذکّرِ رسولانه امام خمینی و تحوّلِ باطنیِ جامعه ایران

یادداشتی از دکتر مهدی جمشیدی یا عنوان تذکّرِ رسولانه امام خمینی و تحوّلِ باطنیِ جامعه ایران منتشر شد

تحلیل و نقد نگاه مجتهد شبستری به گستره علم اصول و...

جدیدترین یادداشت حجت الاسلام محمدعرب صالحی با عنوان بررسی و نقد اندیشه های مجتهد شبستری منتشر شده است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی