برچسب: نشست

نشست علمی آزادی دیجیتال، آزادی معنوی

به همت گروه مطالعات اخلاقی پژوهشگاه فضای مجازی و قطب علمی فلسفه دین اسلامی نشتی باعنوان «آزادی دیجیتال، آزادی معنوی» در فضای مجازی برگزار می‌شود.

نشست علمی شناخت عوامل وحشت در ادبیات جادویی

به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه، نشستی با موضوع “شناخت عوامل وحشت در ادبیات جادویی“ به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

نشست علمی مکتب شدن مکتب ادبی

نشست علمی با موضوع “مکتب شدن مکتب ادبی" توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

نشست علمی اسلامی سازی علوم از منظر علامه مصباح

دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت با عنوان «اسلامی سازی علوم از منظر علامه مصباح» برگزار می‌شود.

مجموعه نشست‌های کارگروه حکمت و دین‌پژوهی همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب...

مجموعه نشست‌های کارگروه حکمت و دین‌پژوهی با همکاری مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی