برچسب: نشست علمی

نشست علمی نقش مردم و گروه‌های اجتماعی در بسترسازی و تحقق...

برگزاری نشست علمی توسط اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه به صورت مجازی

نشست الزامات مجازی سازی آموزش و پرورش ایران در عصر کرونا...

نشست علمی الزامات مجازی سازی آموزش و پرورش ایران در عصر کرونا دومین نشس از سلسله نشستهای الزامات جمهوری اسلامی ایران توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی جایگاه و الزامات مجلس شورای اسلامی در عرصه حکمرانی...

نشست علمی با عنوان "جایگاه و الزامات مجلس شورای اسلامی در عرصه حکمرانی فضای مجازی" به همت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

تغییر مساله و پارادایم جهان در فراگیری جهانی کرونا

نشست علمی «کرونا و احتمال تکینگی در ادبیات داستانی»،‌ به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه و با حضور و ارائه آقای دکتر مهدی کاموس برگزار شد.

تأملی در مبانی نظری تئوری‌های روابط بین الملل از دیدگاه آیت‌الله...

نشست علمی « تأملی در مبانی نظری تئوری‌های روابط بین الملل از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای » در راستای برگزاری همایش بیانیه گام دوم انقلاب...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی