برچسب: نشست علمی

نشست علمی آل احمد، روشنفکران و داستان غرب‌زدگی برگزار می‌شود

نشست «آل احمد، روشنفکران و داستان غرب‌زدگی» توسط گروه غرب‌شناسی با همکاری گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

شاکرین: هدف جریان الحاد مدرن، فاصله گرفتن از فلسفه است

نشست علمی جریان‌شناسی "الحاد مدرن" توسط قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه و با همکاری مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه برگزار شد.

نشست علمی آیا ما یک خدا را می‌پرستیم؟ برگزار می‌شود

نشست علمی ”آیا ما یک خدا را می‌پرستیم؟(گفتگوی اسلام و مسیحیت) ” توسط گروه کلام پژوهشگاه و با همکاری قطب علمی فلسفه دین برگزار می‌شود.

نشست نقش نظام جمهوری اسلامی ایران در تضعیف هژمونی توسعه برگزار...

پیش‌نشست سی‌ام همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه اقتصاد اسلامی و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست توسعه و تحول فلسفه‌های مضاف پس از انقلاب اسلامی برگزار...

پیش‌نشست بیست و ششم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه منطق فهم دین و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

محبوب ترین

داغ ترین خبر