برچسب: ناشر برتر فرهنگ و اندی

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناشر برتر جشنواره قلم...

مراسم اختتامیه جشنواره قلم زرین روز چهارشنبه مورخ 14 تیرماه جاری با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران در انجمن قلم برگزار گردید و از برگزیدگان این جشنواره تقدیر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی