برچسب: ناتو فرهنگی

سند ۲۰۳۰ ابزار سلطه گری دشمن است

آیت الله اعرافی در همایش چالش های سند ۲۰۳۰ سند ۲۰۳۰ را ابزار سلطه گری دشمن دانست

سندِ ۲۰۳۰ و کارگزارانِ بومیِ تجدُّدِ غربی

نوشتاری از دکتر مهدی جمشیدی با عنوان سندِ ۲۰۳۰ و کارگزارانِ بومیِ تجدُّدِ غربی منتشر شد

سند ۲۰۳۰؛ کاپیتولاسیون فرهنگی

نوشتاری از سیدمحمدصالح بهشتی نژادب ا عنوان سند ۲۰۳۰؛ کاپیتولاسیون فرهنگی منتشر شد

تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار سند توسعه پایدار ۲۰۳۰

نوشتاری از دکتر سیدمحمدمهدی غمامی با عنوان تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی