برچسب: مهدی عبداللهی

اسلامیت، تغییری در ماهیت یا هویت علوم انسانی

کرسی علمی ترویجی «اسلامیت، تغییری در ماهیت یا هویت علوم انسانی» توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه، روز یکشنبه مورخ ۱۳...

عبداللهی: کتاب کالای اساسی فرهنگی جامعه است

در گفتگویی با دکتر مهدی عبداللهی به بررسی حضور پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران پرداختیم.

کرسی ترویجی بشری‌انگاری قرآن بر اساس نگره افعال گفتاری برگزار شد

کرسی ترویجی “بشری انگاری قرآن بر اساس نگره افعال گفتاری (بررسی و نقد نگره قرآن‌شناختی مجتهدشبستری)”، توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی بشری‌انگاری قرآن بر اساس نگره افعال گفتاری برگزار می‌گردد

کرسی ترویجی “بشری انگاری قرآن بر اساس نگره افعال گفتاری (بررسی و نقد نگره قرآن‌شناختی مجتهدشبستری)”، توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه برگزار می گردد.

دومین نشست تخصصی همایش ملی المیزان و علوم انسانی برگزار شد

در راستای برگزاری همایش ملی المیزان و علوم انسانی در آبان ماه جاری، دومین نشست تخصصی با موضوع ”ویژگی‌های پارادایمی موضوع علوم انسانی از منظر علامه طباطبایی(ره)” برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی