برچسب: مهدی جمشیدی

ترس‌فروشی و عقل‌‌نمایی!

یادداشتی از مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه

شهیدانِ دفاعِ مقدّس به‌مثابهِ همراهانِ سفرِ چهارمِ امام خمینی

نوشتاری از دکتر مهدی جمشیدی با عنوان امام خمینی و تقدیرِ تاریخیِ جنگ منتشر شد

تجلّی باطن قُدسی امام خمینی(ره) در دفاع مقدّس

یادداشتی از مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه

سندِ ۲۰۳۰ و کارگزارانِ بومیِ تجدُّدِ غربی

نوشتاری از دکتر مهدی جمشیدی با عنوان سندِ ۲۰۳۰ و کارگزارانِ بومیِ تجدُّدِ غربی منتشر شد

آیت‌الله خامنه‌ای؛ امامِ دورۀ تاریخیِ «انتقال»

نوشتاری از دکتر مهدی جمشیدی به بهانۀ عزاداری‌های عارفانۀ رهبرِ کبیرِ انقلاب

یادداشت هفته

نشست‌های علمی