برچسب: مهدی جمشیدی

دوگانۀ «تکلیف» و «نتیجه» در تفکّرِ علامه مصباح ‌یزدی

تقریرِ علامه مصباح از اشکالی که دربارۀ منطقِ تکلیف‌گرایی مطرح شده، به زبانِ فقهی و کلامی چنین بود که چون احکامِ الهی، تابعِ «مصالح» و «مفاسد» هستند، پس وقتی تکلیفی بر عهدۀ ماست.

حکیمِ مجاهد و انقلابی

رحلت آیت‌الله مصباح‌یزدی، هرگز حادثه‌ی عادی و کوچکی نبود؛ ایشان یکی از قلّه‌های معرفتیِ اسلامِ معاصر و انقلاب اسلامی بود که در طول دهه‌های گذشته، اغلب، نقش‌های تعیین‌کننده‌ای را برعهده داشت.

امتداد دادن به استدلال‌های فلسفی، مهمترین ویژگی آیت‌الله مصباح

مهدی جمشیدی عضو هیئت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی امتداد دادن به مبانی نظری و استدلال‌های فلسفی را مهمترین ویژگی فیلسوف بزرگ شرق دانست.

روزگارِ بدونِ علامه‌ی مظلوم فرا رسید

سال‌ها پیش از این، در انتظارِ «رفتن» بودی؛ می‌گفتی آنچه که در توانت بوده است را به انجام رساندی و دیگر باید بار ِسفر ببندی و راهی ابدیّت شوی.

دستی پنهان در بیرون از تاریخِ بومی ما موجب تصرفات حداکثری...

از سلسله نشست‌های علمیِ واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ نشستی با موضوع “ابعاد فرهنگی کودتای ۱۲۹۹“ توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی