برچسب: مهدی جمشیدی

چرخش مدیریتی جوان‌گرایانه در انقلاب

«بیانیّۀ گامِ دوّمِ انقلاب» از زاویۀ استقرارِ «دولتِ جوانِ حزب‌اللهی»: در تازه‌ترین یادداشت مهدی جمشیدی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

شریعتی میان فرهنگ و ایدئولوژی دینی تفاوت قائل بود

گفتگو با مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی ‌پژوهشگاه

کمک مومنانه ریشه در هویت دینی ایرانیان دارد

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر این باور است که کمک‌های مومنانه در دوران کرونایی مانند زمان پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و وقوع بلاهای طبیعی عظیم حاکی از هویت عمیق دینی جامعه ایرانی است.

تذکّرِ رسولانه امام خمینی و تحوّلِ باطنیِ جامعه ایران

یادداشتی از دکتر مهدی جمشیدی یا عنوان تذکّرِ رسولانه امام خمینی و تحوّلِ باطنیِ جامعه ایران منتشر شد

دومین جلسه کرسی علمی ترویجی اندیشه فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای

دومین جلسه از کرسی علمی ترویجی با عنوان “اندیشه فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای” به همت گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی