برچسب: مهدی جمشیدی

سایه‌ی هولناک «انتقام سخت» بر سر شیطان بزرگ

دکتر مهدی جمشیدی طی یادداشتی با موضوع سایه‌ی هولناک «انتقام سخت» بر سر شیطان بزرگ به ترور بیرحمانه شهید سلیمانی واکنش نشان داد

تفاوت روند و قطعیت معرفت در استقراء و تجربه

یادداشتی از مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

واقعیّت‌های جامعه و پژوهش‌های علوم انسانی

یادداشتی از مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به مناسبت هفته پژوهش با موضوع: آفات پژوهش‌های قلمرو علوم انسانی از منظر جامعه شناسی علم از منظرتان خواهد گذشت.

حکومت دینی و فاصلۀ میان ایدئولوژی و واقعیت

یادداشتی از مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه با عنوان «حکومتِ دینی» و فاصلۀ میانِ «ایدئولوژی» و «واقعیّت»

نشست سیاست بنزینی؛ ابعاد و سویه‌ها

نشست: «سیاست بنزینی؛ ابعاد و سویه‌ها» برگزار کننده: گروه فرهنگ‌پژوهی با مشارکت گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه باحضور: آقایان دکتر مجید...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی