برچسب: مرکز پژوهش های جوان وابسته به پژوهشگاه

چاپ دوم کتاب “عرفان و شریعت” منتشر شد

کتاب ارزشمند عرفان و شریعت" نوشته دکتر یحیی یثربی، از آثار مهم کانون اندیشه جوان وابسته به پژوهشگاه به چاپ دوم خود رسید."

کتاب «نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن» به چاپ دوم رسید

از نظر اسلام هرگز در این مساله تردیدی وجود ندارد که زن و مرد هم در اصل شرافت انسانی و هم در برخورداری از حقوق انسانی با یکدیگر برابرند.

اخلاص از نگاه نبوی(ص)

حميد رضا شاكرين در مورد ششمین شماره از مجموعه «از نگاه نبوي (ص)» پاسخ می‌دهد.

آیین رونمایی از کتاب “شهادت نامه عشاق” مجموعه اشعار عاشورایی برگزار...

رضا اسماعیلی: یک شعر اصیل آیینی باید علاوه بر موضوع دینی از موضع دینی هم برخوردار باشد

حقوق مردم در حکومت از نگاه نبوی

محمد حسن قدردان قراملکی در مورد چهاردهمین شماره از مجموعه «از نگاه نبوي (ص)» پاسخ می‌دهد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی