برچسب: مرجعیت دینی

میان مرجعیت علمی و عملی ولی‌فقیه تزاحمی وجود ندارد

دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در رابطه با موضوع مراجع تقلید و ولایت فقیه در حکومت اسلامی به گفتگویی مفصل پرداخت.

کرسی ترویجی تعامل مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه برگزار شد

کرسی علمی- ترویجی “تعامل مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه” توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

کرسی تعامل مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “ تعامل مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه” توسط گروه سیاست پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی