برچسب: محمد کاویانی

کرسی مبانی و اصول حاکم بر ارتباط با خلق در سبک...

کرسی مبانی و اصول حاکم بر ارتباط با خلق در سبک زندگی اسلامی

کرسی مبانی و اصول حاکم بر ارتباط با خلق برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی "مبانی و اصول حاکم بر ارتباط با خلق در سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن کریم" با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی