برچسب: محمد ملک زاده

نتایج مقاومت و نمایش اقتدار

دکتر محمد ملک‌زاده عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی در یادداشتی به نتایج مقاومت جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

تقوا؛ حلقه مفقوده در شبکه‌های اجتماعی

دکتر محمد ملک‌زاده عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در یادداشتی به بررسی پیامدهای محصول فرهنگی غرب در جوامع مذهبی پرداخت.

مذاکره با آمریکا از منظر قرآن کریم

دکتر محمد ملک‌زاده عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی در یادداشتی به بررسی مذاکره با آمریکا از منظر قرآن کریم پرداخت.

تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی

کرسی علمی- ترویجی “تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی” توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه،  چهارشنبه 5 تیرماه 98 در سالن فرهنگ دفتر قم برگزار شد.

ضرورت پاسخ قاطع ایران به دزدی دریایی انگلیس

دکتر محمد ملک‌زاده در یادداشتی به توقیف نفتکش حامل دو میلیون نفت ایران در منطقه جبل الطارق توسط نیروی دریایی انگلستان پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی