برچسب: محمد حسنی

آیات حقوقی قرآن کریم چون خورشید بر تارک حقوق جزا می...

در ادامه سلسله گفتگوهای علمی با مدیران گروه‌های دانشنامه قرآن‌شناسی، مصاحبه ای با حجت الاسلام محمد حسنی داشته ایم که در ادامه می خوانید.

قصه پر غصه سیر تقنینی مبارزه با جرایم اقتصادی یقه سفیدان

نکاتی در باب سند مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از گسترش آن با بهره‌گیری از رفتار علوی در جدیدترین یادداشت محمد حسنی منتشر شد

محمد حسنی

 عضو گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: سیاست جنایی دریافت رزومه:CV Hasani پست الکترونیکی: mo.hasani@yahoo.com     سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع...

قوامیت مردان به معنای مسئولیت است، نه زور گویی

کرسی علمی- ترویجی "نقش برداشت‌های نادرست از گزاره‌های اسلامی در خشونت خانوادگی علیه زنان"، توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی نقش برداشت‌های نادرست از گزاره‌های اسلامی در خشونت خانوادگی علیه...

کرسی علمی- ترویجی "نقش برداشت‌های نادرست از گزاره‌های اسلامی در خشونت خانوادگی علیه زنان”، توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی