برچسب: محمد حسنی

مجازات‌های سرقت در فضای مجازی بازدارنده نیست

کرسی علمی ترویجی «عدم توازن مجازات‌های جرایم سایبری با مجازات‌های همجنس» برگزار شد.

کرسی ترویجی عدم توازن مجازات‌های جرایم سایبری با مجازات‌های همجنس

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی مراغه به صورت حضوری و مجازی

جرم یقه ­سفیدان در آموزه ­های دینی

نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین محمد حسنی عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

تطبیق عناوین مجرمانه بر دستبردهای سایبری

کرسی علمی- ترویجی “تطبیق عناوین مجرمانه بر دستبردهای سایبری“ توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با همکاری مرکز بین‌المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت برگزار شد.

کرسی ترویجی تطبیق عناوین مجرمانه بر دستبردهای سایبری

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با همکاری مرکز بین‌المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت به صورت حضوری محدود و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی