برچسب: محمدعلی سوادی

کرسی مبانی و اصول حاکم بر ارتباط با خلق در سبک...

کرسی مبانی و اصول حاکم بر ارتباط با خلق در سبک زندگی اسلامی

کرسی مبانی و اصول حاکم بر ارتباط با خلق برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی "مبانی و اصول حاکم بر ارتباط با خلق در سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن کریم" با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان برگزار می‌شود.

کرسی علمی- ترویجی آینده سلفی‌گری برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “ آینده سلفی‌گری” توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

کرسی علمی- ترویجی نظریه‌های عدالت اجتماعی برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "نظریه‌های عدالت اجتماعی" توسط حلقه تخصصی عدالت و الگوی اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه برگزار می‌شود.

کرسی علمی ترویجی پیوند قدرت و عدالت سیاسی برگزار می‌گردد

کرسی علمی ترویجی "پیوند قدرت و عدالت سیاسی" توسط حلقه تخصصی عدالت و الگوی اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی