کتاب نظریه‌پردازی و روش‌شناسی در اندیشه سیاسی اسلام منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب «نظریه پردازی و روش‌شناسی در اندیشه سیاسی اسلام» اثر محمدعلی سوادی به همت گروه سیاست پژوهشگاه، روانه بازار نشر شد.

آگاهی به پیش‌نیازهای معرفتی، پیش‌فرض‌ها، مبانی، مختصات و بایسته‌های نظریه‌پردازی و روش‌شناسی در اندیشه سیاسی اسلام، حیاتی‌ترین پیش‌نیاز برای علوم انسانی مبتنی بر عقلانیت وحیانی است. چگونگی پردازش نظریه‌ها و شیوه استنباط روش‌ها و سازوکارهای کارآمد، روزآمد، پویا و پایای قادر به ارائه راهکارهای حل مسائل، مشکلات و بحران‌های جامعه فروملی، ملی و فراملی و توانا برای فراآوردن جامعه انسانی به برترین درجات کمال معنوی و درجات قرب به خدای سبحان و نیز بالاترین توسعه مادی و انسانی، آزادی بیشینه، عدالت فراگیر و ارزش‌های اخلاقی و نوع دوستی در تمام ساحت‌های زندگی سیاسی، کرامت حداکثری انسان‌ها، عزت و سربلندی همه ملت‌ها، امنیت پایا و پویا، وحدت و تعاون بینا دول و بیناملل ـ‌صرف‌نظر از آیین و قومیت آن‌ها ـ، حکم‌رانی خوب و شایسته برای تمام واحدهای سیاسی حاصل این پژوهش است.

در بخشی از مقدمه این اثر ارزشمند می‌خوانیم:

چون تردیدی نیست که اسلام آرمان هدایت و مدیریت همه انسانها و جوامع را در تمام ساحت‌های زندگی اجتماعی سیاسی پی می گیرد، شاید در این دین آنچنان ظرفیت و غنایی پیش‌بینی شده باشد که در صورت شناخته شدن آنها و فقدان موانع بهره گیری از آنها هدف‌های والا و برنامه های اسلام بتواند به خوبی عینیت بیابد نیز با توجه به کمال تعالی و پویایی اسلام بی‌شک باید علوم انسانی و اجتماعی سیاسی و کلیه وجوه فرهنگی و تمدنی آن از بالاترین توان رقابت و پیشی گرفتن از تمام منظومه‌های اندیشه کنونی و آینده جهان برخوردار باشند.

کتاب «نظریه پردازی و روش‌شناسی در اندیشه سیاسی اسلام» از شش فصل شامل: شاخصه‌های کلی روش، مبانی اصلی نظریه‌پردازی، معرفت‌شناسی سیاسی و مفروضه‌های دانش شناختی، مبادی نظریه‌های سیاسی، ویژگی‌های نظریه‌های سیاسی و الگوی نظریه و روش در اندیشه سیاسی اسلام تشکیل شده است.

کتاب «نظریه پردازی و روش‌شناسی در اندیشه سیاسی اسلام» اثر محمدعلی سوادی، با قیمت ۴۵۰۰۰ تومان از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر شد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا تهیه این کتاب می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.