برچسب: محمدصفر جبرئیلی

دومین پیش نشست همایش ملی فلسفه کلام برگزار می‌شود

دومین پیش نشست همایش ملی فلسفه کلام توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه با مشارکت انجمن کلام اسلامی حوزه، برگزار می‌شود.

چهارمین پیش‌نشست همایش نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم...

نشست علمی با موضوع ”رابطه کلام و عقاید با نظام اسلامی” توسط گروه کلام و با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

چهارمین پیش‌نشست همایش نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم...

نشست علمی با موضوع ”رابطه کلام و عقاید با نظام اسلامی” توسط گروه کلام و با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نخستین پیش نشست همایش ملی فلسفه علم کلام برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نخستین پیش نشست فلسفه علم کلام با حضور چند تن از صاحبنظران حوزه صبح پنجشنبه ۲۴ اسفند ماه جاری در سالن همایش‌های مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

نخستین پیش نشست همایش ملی فلسفه کلام برگزار می‌شود

نخستین پیش نشست همایش ملی فلسفه کلام توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه با مشارکت مجمع عالی حکمت اسلامی، برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی