برچسب: محمدرضا احمدی

کرسی بررسی تطبیقی عمل ارادی در چهار رویکرد برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی با عنوان «بررسی تطبیقی عمل ارادی در چهار رویکرد عاملیت‌گرایی، ساختارگرایی، تلفیق و ترکیب؛ پیش‌درآمدی بر طرح نظریه سازمان نوین » برگزار می‌شود

کرسی علمی ـ ترویجی نظام‌سازی قرآن‌بنیان؛ چیستی، چرایی و چگونگی برگزار...

به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ـ ترویجی "نظام‌سازی قرآن‌بنیان؛ چیستی، چرایی و چگونگی"، روز چهارشنبه مورخ ۴ بهمن ماه جاری در قم برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی رهبری کارکنان بر اساس آموزه‌های اسلامی برگزار شد

کرسی علمی ترویجی رهبری کارکنان سازمان بر اساس آموزه‌های اسلامی عصر روز شنبه با ارایه حجت الاسلام علی آقاپیروز و نقد دکتر محمدرضا احمدی و دکتر علی‌نقی امیری در قم برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی رهبری کارکنان بر اساس آموزه‌های اسلامی

گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرسی علمی ترویجی رهبری کارکنان بر اساس آموزه‌های اسلامی" را عصر شنبه ۱۴ اسفندماه ۹۵ در قم برگزار می‌کند."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی