برچسب: محسن ردادی

جریان متجدد در کشور قبل و بعد از انقلاب ظهور و...

کرسی علمی- ترویجی با موضوع «جریان متجدد و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران» توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی جریان متجدد و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران

کرسی علمی ترویجی با موضوع “جریان متجدد و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

آزادی یک رکن مهم انقلاب اسلامی ایران است

برای بررسی مسئله استقلال و رهایی از سلطه بیگانه و اهمیت آن در وقوع انقلاب اسلامی میزگردی با حضور آقایان یعقوب توکلی و محسن ردادی در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

اولین اشکال سیاست نظامی شاه، «وابستگی» شدید کشور بود

هزینه‌ی نظامی و دفاعی برای هر کشوری ضروری است و همه کشورها هرچقدر هم با تنگی معیشت و کمبود بودجه مواجه باشند، حتما بخشی از درآمد خود را برای حفظ و بهبود قدرت دفاعی هزینه می‌کنند.

تبدیل شدن اسلام به امری سیاسی، یکی از آرمان‌های فرهنگی انقلاب...

دکتر محسن ردادی در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص گام‌های انقلاب در حوزه فرهنگ به بحث و ارائه نظر پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی