برچسب: محسن ردادی

چگونگی نفوذ غرب در کشورهای اسلامی

نشست «الگوها و فرایندهای استیلای تمدنی جهان غرب بر مصر و ایران با نگاهی به آینده» به همت گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

نشست الگوها و فرآیندهای استیلای تمدنی غرب بر مصر و ایران...

نشست الگوها و فرآیندهای استیلای تمدنی غرب بر مصر و ایران با نگاهی به آینده به همت گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، علوم انسانی و انقلاب اسلامی...

نشست هم‌اندیشی با موضوع «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، علوم انسانی و انقلاب اسلامی» توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار شد.

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با ۴۰۴ جایزه و نشان، پر...

در گفتگویی با دکتر محسن ردادی مدیر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهشگاه به بررسی افتخارات کسب شده در جشنواره های مختلف پرداخته ایم.

آیا به یانکی‌ها می‌توان اعتماد کرد؟

دکتر محسن ردادی عضو هیأت علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه، یادداشتی را در روزنامه صبح نو منتشر نمود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی