برچسب: مجموعه اشعار عاشورایی

آیین رونمایی از کتاب “شهادت نامه عشاق” مجموعه اشعار عاشورایی برگزار...

رضا اسماعیلی: یک شعر اصیل آیینی باید علاوه بر موضوع دینی از موضع دینی هم برخوردار باشد

آیین رونمایی از کتاب “شهادت‌نامه عشاق” (مجموعه اشعار عاشورایی) برگزار می‌شود

محفل ادبی انس با همکاری مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه روز پنجشنبه آیین رونمایی از کتاب شهادت‌نامه عشاق" را برگزار خواهد کرد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی