برچسب: مجتبی مصباح

نشست علمی “فلسفه مضاف، چیستی، ضرورت و اهداف” برگزار شد

آیت‌الله علی اکبر رشاد: فلسفه مضاف از سنخ علوم عقلانی است که فرانگر می‌باشد.

نشست علمی “چیستی، ضرورت و اهداف فلسفه مضاف” برگزار می‌شود

مجمع عالی حکمت اسلامی، با همکاری گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشستی علمی چیستی، ضرورت و اهداف فلسفه مضاف" را برگزار می‌نمایند."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی