برچسب: مالکیت فکری

واکاوی مشروعیت سازوکارهای تولید ارزش اقتصادی در حوزه مالکیت فکری

دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در سومین هم‌اندیشی علمی فقه نظام‌ساز با موضوع فقه و حقوق مالکیت فکری به سخنرانی پرداخت.

حکمت‌نیا: مالکیت فکری یک بحث بزرگ است

دکتر محمود حکمت‌نیا در میزگرد علمی مشق اجتهاد به بیان چالش‌های فقه در مواجهه با احکام نوپدید و به تبین روش‌شناسی فقهی و حقوقی پدیده‌های دنیای معاصر پرداخت.

پنجمین نشست کتابخوان تخصصی با عنوان حقوق سایبر برگزار شد

نشست "حقوق سایبر" توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت نهاد عمومی کتابخانه‌­های کشور با حضور اساتید این حوزه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی