برچسب: قطب علمی فلسفه دین

هشتاد و چهارمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی قبسات منتشر شد

فصلنامه علمي پژوهشي قبسات، با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به شماره هشتاد و چهارم خود رسید.

کرسی علمی ترویجی “نقد رویا انگاری وحی”

کرسی علمی ترویجینقد رویا انگاری وحی" با همکاری قطب علمی فلسفه دین و موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) عصر روز چهارشنبه مورخ ۶ اردیبهشت ماه جاری در شهر مقدس قم برگزار شد."

کرسی ترویجی نقد مبانی معنویت مدرن برگزار شد

کرسی علمی ترویجی نقد مبانی معنویت مدرن" توسط قطب علمی فلسفه دین با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم و سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه در سالن نشست‌های علمی این دانشگاه برگزار شد."

کرسی ترویجی “نقد مبانی معنویت مدرن” برگزار می‌شود

قطب علمی فلسفه دین وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با مشارکت دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم، کرسی علمی ترویجی نقد مبانی معنویت مدرن" را با سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه در سالن نشست‌های علمی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌کند."

نشست علمی قطب فلسفه دین با پروفسور استیون کتز

نشست مشترک اعضای شورای علمی قطب فلسفه دین با حضور پروفسور استیون کتز، روز دوشنبه مورخ ۱۱ بهمن‌ماه جاری در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی