برچسب: قرآن پژوهی

دنیای نوین؛ نیازمندتر به «ولی الله اعظم»

حجت الاسلام محمد عابدی در نوشتاری به شبهه «ناسازگاری اعتقاد به امامت مهدی موعود با زندگی در عصر امامتِ عقل و تجربه» پاسخ قرآنی داد

تفسیر سیاسی قرآن؛ مسیری معتبر برای دفاع علمی از مبانی نظام...

حجت الاسلام دکتر محمد عابدی در گفتگویی به بررسی وجوه مختلف تفسیر سیاسی پرداخته است

ضرورت تفسیر سیاسی از منظر قرآن کریم

کرسی علمی ترویجی «ضرورت تفسیر سیاسی از منظر قرآن کریم» توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه با مشارکت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم...

برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن کریم

کرسی علمی ترویجی «برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن کریم» توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه با همکاری دانشگاه علوم...

تکلیف سیاسی‌از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی است

تکلیف سیاسی از منظر قرآن کریم نوشته حجت‌الاسلام محمد عابدی جدیدترین اثر گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی