برچسب: قرآن پژوهی

برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن کریم

کرسی علمی ترویجی «برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن کریم» توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه با همکاری دانشگاه علوم...

تکلیف سیاسی‌از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی است

تکلیف سیاسی از منظر قرآن کریم نوشته حجت‌الاسلام محمد عابدی جدیدترین اثر گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه منتشر شد.

معمای نسبت عدالت اجتماعی با پیشرفت اقتصادی

حجت الاسلام محمد عابدی در جدیدترین یادداشت خود به بررسی معمای نسبت عدالت اجتماعی با پیشرفت اقتصادی پرداخته است.

همایش ملّی اعجاز قرآن

حجت الاسلام دکتر سیدمحمدحسن جواهری مدیر گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه و دبیر علمی همایش   محمدحسن استاد میرزا کارشناس گروه و دبیر اجرایی همایش   تاریخ های مهم: زمان ارسال...

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مسیر گام دوم انقلاب

حجت الاسلام محمد عابدی عضو هیات علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه در جدیدترین یادداشت خود به بررسی فعالیت های پژوهشگاه در راستای بیانیه گام دوم انقلاتب پرداخته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی