برچسب: فلسفه پزشکی

فلسفه پزشکی مطالعات و تأملات فلسفی در حوزه‌ی علم پزشکی است

نشست علمی فلسفه پزشکی" از سلسله پیش نشست‌های همایش ملی فلسفه مضاف، توسط گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روز چهارشنبه 19 آبان ماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد."

پیش نشست همایش ملی فلسفه مضاف با موضوع فلسفه پزشکی

به همت گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نشست علمی فلسفه پزشکی از سلسله پیش نشست های همایش ملی فلسفه مضاف صبح چهارشنبه 19 آبان ماه 95 در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی