برچسب: فلسفه مضاف

منظومه فکری امام خمینی(ره)

حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه استاد فلسفه پژوهشگاه در گفتگو با خبرگزاری رسا منظومه فکری امام خمینی(ره) را تبیین کرد

فلسفه اجتماعی در قرآن

دکتر سیدحسین فخر زارع در یادداشتی به معرفی اثر فلسفه اجتماعی در قرآن پرداخت

ایمان آوری آگاهانه گناه‌کاران در قیامت و نجات آنها

جدیدترین یادداشت حجت الاسلام حشین عشاقی عضو هیات علمی پژوهشگاه منتشر شد.

امتداد حکمت متعالیه در فلسفه‌های مضاف

قاسم بابایی گفت: فلسفه مشاء ابن سینا با همه مزیتها در برخی از موارد نتوانسته است پاسخ مناسب به مسائل ارایه بدهد مثلا در بخش اتحاد عاقل و معقول اتحاد را از باب حلول میداند و یا در بخش تجرد قوه خیال متحیر است.

اقدامات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حوزه بومی سازی علوم...

حجت‌الاسلام دکتر سید‌سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه درباره چالش‌های بومی‌سازی علوم انسانی به گفتگو پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی