برچسب: فلسفه مجازی

نشست علمی فلسفه زیست فضای مجازی برگزار می‌شود

نشست علمی "فلسفه زیست فضای مجازی" توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت اندیشکده مطالعات علم، فرهنگ و فناوری تداوم برگزار می‌شود.

نشست «مبانی نظری و فلسفه مجازی» برگزار شد

سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی کتابخوان با عنوان نشست «مبانی نظری و فلسفه مجازی» صبح روز دوشنبه مورخ ۲۱ اسفندماه جاری در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی