برچسب: فصلنامه ذهن

فصلنامه علمی پژوهشی “ذهن” شماره 66 ویژه بهار 1395 به...

فصلنامه ذهن با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی‌نیا به شماره شصت و ششم خود رسید.

فصلنامه علمی پژوهشی “ذهن” شماره 65 ویژه بهار 1395 به...

فصلنامه ذهن با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی‌نیا به شماره شصت و پنجم خود رسید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی