برچسب: فرشاد مهدی پور

در موقعیت اُحدیم

دکتر فرشاد مهدی پور رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی در نوشتاری به بررسی وضعیت جهان بعد از ترو حاج قاسم سلیمانی پرداخت.

شبکه ملی اطلاعات و اینترنت

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه نشست علمی “شبکه ملی...

نشست ماهیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات برگزار شد

دومین نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی فضای مجازی در ایران، با عنوان "نگاهی دوباره به ماهیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات" در تهران برگزار شد.

نشست علمی شبکه ملی اطلاعات برگزار می‌شود

به همت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه نشست علمی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت با محورهای مختلف و ارائه استادان و صاحبنظران این بحث در تهران برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی