برچسب: فرشاد مهدی پور

کرسی ترویجی پاندمی کرونا و مسأله حکمرانی جهانی

برگزاری کرسی علمی ترویجی به صورت مجازی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه

فرهنگی شدن ویروس کرونا

دکتر فرشاد مهدی‌پور عضو هیات علمی و رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گودزیلای کرونا از شرق عالم سربرآورده و چندوقتی...

برگزاری جلسات شورای پژوهشکده های پژوهشگاه بصورت مجازی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جلسات شورای پژوهشکده حکمت و دین پژوهی و فرهنگ و مطالعات...

کارگاه مهارت‌افزایی مدل مسئله‌شناسی حوزه فرهنگ

اداره تعاملات علمی بین‌المللی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کارگاه مهارت افزایی مدل مسئله‌شناسی حوزه فرهنگ را برگزار می کند

در موقعیت اُحدیم

دکتر فرشاد مهدی پور رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی در نوشتاری به بررسی وضعیت جهان بعد از ترو حاج قاسم سلیمانی پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی