برچسب: فاضل حسامی

کرسی علمی ترویجی “چند همسری در قرآن؛ چالش‌ها و رویکردها”

کرسی علمی ترویجی چند همسری در قرآن؛ چالش‌ها و رویکردها به همت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روز سه‌شنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه جاری در قم برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی