برچسب: علی محمدی جورکویه

مهم اثبات اشتراط رشد در مسئولیت کیفری است، نه سن رشد

نشست علمی بررسی فقهی حقوقی شرط رشد و سن مسئولیت کیفری با حضور علی محمید جورکویه عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه برگزار شد

سیاست روشنی در گزینش نظریه فقهی به‌عنوان مبنای تقنین نداریم

حجت‌الاسلام دکتر علی محمدی جورکویه عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در گفتگویی به بررسی برابری دیه زن و مرد پرداخت.

علی محمدی جورکویه

استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: جرم‌شناسی(با عطف به جرائم اقتصادی) دریافت رزومه: CV Mohammadi پست الکترونیکی: amg134325@yahoo.com     سوابق شغلی ردیف نام...

در بررسی ادله حجاب، باید از روش فقهی بهره برد

یکصد و نود و ششمین جلسه شورای علمی گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه با حضور حجت‌الاسلام دکتر علی محمدی جورکویه عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد

قوامیت مردان به معنای مسئولیت است، نه زور گویی

کرسی علمی- ترویجی "نقش برداشت‌های نادرست از گزاره‌های اسلامی در خشونت خانوادگی علیه زنان"، توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی