برچسب: عرفان

بررسی اصول و مولفه های سیر و سلوک در آموزه‌های حضرت...

کرسی علمی ترویجی “اصول و مولفه های سیر و سلوک در آموزه‌های حضرت فاطمه(س)” چهارشنبه ۴ دی ماه ۹۸ برگزار می‌شود.

عبد به جایی می‌رسد که خداوند او را برای اداره هستی...

کرسی علمی ترویجی “رهیافتی به مساله قرب نوافل و فرائض در منابع وحیانی با رویکرد عرفانی” توسط گروه عرفان پژوهشگاه برگزار شد.

با عبور از دوران چالش ادیان و مذاهب در برابر تفکر مادی‌گرا و توسعه شگرف دانش و فناوری که با تصرف در طبیعت و...

خدایی که منابع  وحیانی معرفی می‌کنند، خدای دل‌پذیر و پرستیدنی، شاهد و حاضر در همه ساحات زندگی انسان است. که کتاب و سنت بهـترین...

مطالعه تحلیلی تطورات نظریه فطرت، محقق را بر اندوخته‌های اندیشگی سنت اسلامی در این حوزه واقف گردانده و زمینه را برای نظریه پردازی جدید...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی