برچسب: عبدالحسین شیروی

پنجاه و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی “حقوق اسلامی” منتشر شد

پنجاه و دومین شماره از فصلنامه علمي پژوهشي حقوق اسلامي، با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مقالاتی از صاحب‌نظران رشته حقوق اسلامی منتشر شد.

پنجاهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی “حقوق اسلامی” منتشر شد

پنجاهمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مقالاتی از صاحب‌نظران رشته حقوق اسلامی منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی