برچسب: عباس آسوشه

شبکه ملی اطلاعات و اینترنت

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه نشست علمی “شبکه ملی...

نشست علمی شبکه ملی اطلاعات برگزار می‌شود

به همت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه نشست علمی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت با محورهای مختلف و ارائه استادان و صاحبنظران این بحث در تهران برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی