برچسب: شهید صدر

نظام سازی از منظر شهید صدر

دکتر حسین بابایی مجرد عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه در جدیدترین یادداشت خود به بررسی نظام سازی از منظر شهید صدر پرداخته است

پیوندی: آیت‌الله هاشمی شاهرودی از یک جامعیت علمی برخوردار بود

حجت‌الاسلام غلامرضا پیوندی، مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه پیرامون شخصیت آیت الله هاشمی شاهرودی به گفت‌و‌گو پرداخت.

مسعود پورفرد: رویکرد شهید صدر در بحث عدالت اجتماعی –سیاسی، فرجام...

کرسی ترویجی بررسی معیارهای تحقق عدالت سیاسی در اندیشه شهید صدر روز دوشنبه مورخ ۹ بهمن‌ماه جاری با ارائه دکتر محمدحسین جمشیدی در ساختمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی